veel gestelde vragen werknemer:

Onze verloning is vierwekelijks, de vrijdag na de laatste zondag van de periode betalen wij de lonen. Voor een betaalschema verwijzen wij u graag naar het menu ‘’Downloads’’
Op de dag dat wij de lonen uitbetalen, ontvangt u in de online omgeving uw salarisstrook Deze treft u aan op flex.innovadoo.nl
Op het moment dat je ziek bent, neem je direct contact op met Innovadoo, dit dien u vóór 10.00 uur de zelfde dag te doen, zoals ook staat vermeld in de NBBU cao. U dient het ook direct weer te melden zodra u weer aan het werk kunt. (tel. 053-203 2082) Tevens informeert u het bedrijf waar u uw werkzaamheden verricht.
In het verzuimprotocol van Innovadoo leest u wat uw verplichtingen zijn. Deze verplichtingen dient u na te komen gedurende uw ziekmelding. Het verzuimprotocol vindt u onder ‘’Downloads’’
Loonheffingskorting is korting op de loonbelasting. De korting op de loonbelasting mag u maar bij één werkgever toepassen. Wanneer u meerdere werkgevers heeft, laat u deze korting meestal toepassen op het hoogste brutoloon. Op het inschrijfformulier kunt u aanvinken of u de loonheffingskorting wilt laten toepassen. Indien u ook een WWB uitlening heeft kunt u ook bij Innovadoo de korting toepassen.
Innovadoo betaalt het vakantiegeld standaard eind mei/begin juni uit.
Op de loonspecificatie staan het aantal vakantiedagen die u opgebouwd hebt, uitgedrukt in het bijbehorende bruto bedrag. Een werknemer heeft recht op 16 uur vakantie bij een volledig gewerkte werkmaand of een evenredig deel ervan. Als u vakantie op wilt nemen of een vrije dag, dan kunt u dit met de opgebouwde reserveringen uit laten betalen, mits u voldoende vakantie-uren hebt opgebouwd.
Onder ‘’Downloads’’ tref je een pdf document aan, waar we uitleg geven over je loonstrook, kom je er echt niet uit dan kun je ons altijd een mail sturen of bellen.

veel gestelde vragen inlener:

U kunt de gewerkte uren eenvoudig via onze website doorgeven. Voor payroll is dat: flex.innovadoo.nl ook kunt u klikken op het zwarte vlakje rechts van deze website ‘’inloggen’’
Wij maken met al onze relaties de afspraak dat zij vóór dinsdag 12.00 uur de uren van voorgaande weg hebben ingevuld, dit i.v.m. een tijdige verloning. Wanneer dit niet tijdig gebeurd dan kunnen te laat ingediende uren niet mee worden genomen met de verloning!
Onze verloning is vierwekelijks, de vrijdag na de laatste zondag van de periode betalen wij de lonen. Voor een betaalschema verwijzen wij u graag naar het menu ‘’Downloads’’
Wekelijks op dinsdag factureren wij de uren van de voorgaande week, wij factureren alleen de uren die u heeft ingevuld en heeft geaccordeerd.
Wanneer u medewerkers in dienst heeft die u wilt overzetten naar Innovadoo, wordt per individu gekeken naar de opgebouwde rechten. Innovadoo wordt werkgever en uw medewerker neemt de opgebouwde rechten mee. Onze adviseur bepaalt, vanzelfsprekend in overleg met u, de contractvorm. Wanneer u iemand die bij ons op de payroll staat zelf in dienst wilt nemen, kan dit op ieder gewenst moment en zonder kosten.
Nee. Innovadoo payroll is gevestigd in Enschede, maar opereert landelijk. De meeste contacten verlopen online of telefonisch, maar indien nodig of gewenst, wordt u vanzelfsprekend persoonlijk door onze adviseurs bezocht.
In principe niet. U weet tenslotte zelf als geen ander aan welke eisen uw medewerkers moeten voldoen. Wanneer u desondanks toch besluit de werving en selectie uit handen te geven, staan we u natuurlijk graag met advies terzijde.
Innovadoo hanteert de NBBU-CAO, maar is verplicht de lonen en toeslagen van uw bedrijfs- CAO te hanteren. (Inlenersbeloning).
De inlenersbeloning is een aanvulling op de NBBU / ABU cao. Hieronder vindt u de zes componenten terug welke de inlenersbeloning voorschrijft:

1. Het geldende periodeloon in de schaal waarop de medewerker is ingeschaald.
2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, per week/maand of periode.
3. Toeslagen voor overwerk-, verschoven uren-, onregelmatigheids- en ploegentoeslag.
4. Initiële loonsverhogingen, zoals bij de inlener bepaald.
5. Onkostenvergoedingen.
6. Periodieken, zoals bij de inlener bepaald.

Bovenstaande componenten zijn verplicht, hiervan mag niet negatief worden afgeweken.
U bent als inlener echter vrij om positief af te wijken of extra componenten uit de bedrijfsregeling/ CAO over te nemen.

Het tarief per gewerkt uur is afhankelijk van diverse factoren. Omdat Innovadoo alleen maatwerk biedt, is het noodzakelijk dat we daarover gezamenlijk contact hebben. Tijdens het gesprek met een van onze adviseurs wordt bekeken wat in uw situatie de optimale oplossing is en welke kosten hieraan verbonden zijn.
Wanneer u de dienst salarisadministratie bij ons afneemt (dus geen payrolling) kunt u inloggen via mijn.innovadoo.nl Ook kunt u klikken op het zwarte vlakje rechts van deze website ‘’inloggen’’

meer weten?

staat uw vraag er niet tussen? bel of mail ons dan!
innovadoo

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?
Adres : Brouwerijstraat 20, 7523XD Enschede

[]
1 Step 1
Bedrijfsnaamyour full name
Uw naamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /
Previous
Next